Hermann Broch  Nevinní

 • Nevinní - soubor jedenácti vyprávění o apolitických občanech jejichž lhostejnost byla současně odpovědností za nástup nacismu.

 • Filosoficky laděný román - rozprava o (ne)existenci platónských ideií. První české vydání.

 • Děj posledního románu rakouského modernisty Hermanna Brocha, koncipovaného netradičně jako soubor jedenácti vyprávění, z nichž řada byla v různém časovém odstupu uveřejněna časopisecky během autorova života, zobrazuje v rozpětí dvaceti let život a společnost předhitlerovského Německa. Žádná z románových postav se sice aktivně neúčastní politického života, a tudíž není přímo odpovědná za vzestup nacistické ideologie, přesto to byli právě tito „nevinní“, kteří jí svou úzkoprsostí a lhostejností poskytli živnou půdu. Podobně jako ve své románové prvotině Náměsíčníci (1932) tak Broch znovu podniká sondu do duše maloměšťáka, aby v ní odhalil podstatu a předpoklady nehumánnosti moderního člověka. Současně však jde ještě dál; svou komplexností a složitě propracovanou symbolikou, jež v mnohém připomíná jeho předchozí román Smrt Vergilova (1945), otevírá toto veskrze filosoficky laděné dílo rovněž otázku (ne)existence platónské ideje a s tím spojené krize hodnot moderní společnosti.

 • Přeložil Michal Kleprlík

 • Náklad 600 ks, V2 130 x 200 mm matné lamino, 358 stran

 • ISBN: 978-80-7272-969-2, ISBN: 978-80-7272-9670-8 (pdf), ISBN: 978-80-7272-971-5 (ePub), ISBN: 978-80-7272-944-9 (Mobi)
 • Cena: 348 Kč (včetně DPH 10%)

Bruno Schulz  Skořicové krámy

 • Naprosto šílené, zázračně snové, magicky imaginativní, živočišné, erotické, slovně obžerné, experimentální, poetické, expresivní, barvitě deskriptivní, surrealistické, naturalistické – takové a ještě jiné jsou prózy Bruna Schulze v tomto povídkovém cyklu, jímž Schulz debutoval r. 1934 (Sklepy cynamonowe). Schulz došel uznání až po své násilné smrti v židovském ghettu. Bývá stavěn po bok Franze Kafky nebo Roberta Musila. Vážil si ho nejen přísný soukmenovec Witold Gombrowicz, ale třeba i Bohumil Hrabal, který vzbudil zájem o jeho dílo u nás: „Chtěl bych bydlet v Drohobyči. Od té doby, co jsem přečetl Skořicové krámy, jsem se tam odstěhoval a bydlím tam dodnes, i když jsem tam nikdy nebyl. A co? Fikce je někdy dokonalejší a realističtější než sama skutečnost.“

 • Ukázku z této knihy přináší iHNED.cz.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z A2.

 • Náklad 1000 ks, V2 přebal 120 x 200 mm, 218 stran

 • ISBN: 978-80-7272-428-4, ISBN: 978-80-7272-379-9 (pdf), ISBN: 978-80-7272-380-5 (ePub)
 • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)

 • Vychází současně elektronicky:


*Viktor Šklovskij  Sentimentální cesta

 • Šklovského fenomenální román-vzpomínka podává drsný válečného obraz Ruska, zmítaného rudou revolucí, zmatky i hrdinstvími utopenými v krvi a vodce, vše podbarveno orientální rafinovaností tehdejší Persie, interpretováno šarmem již téměř vyhynulé klasické ruské inteligence. Neobyčejný vhled do ruské duše a dějin z pera spisovatele, který je známý spíše jako význačný literární vědec.

 • Z ruského originálu Сентиментальное путешествие (1923, Berlín) přeložil, předmluvu napsal a poznámkami opatřil Petr Šimák.

 • Tuto knihu doporučují ke čtení Čítárny.

 • Přečtěte si rozhovor s překladatelem Petrem Šimákem.

 • Náklad 1000 ks, V2 matné lamino chlopně 130 x 210 mm, 392 stran

 • ISBN: 978-80-7272-386-7
 • Cena: 448 Kč (včetně DPH 10%)

 • Vychází současně elektronicky:


Henry Miller  Eseje

 • „Miller, Miller, Miller, Miller...
  you are a very good influence.“
  W. C. Williams

 • Tento výbor má těžiště v Millerově esejistice druhé poloviny třicátých let, v mezidobí mezi Obratníky, v období radostné tvůrčí plodnosti. Právě v době hospodářské krize, kdy se většina amerických expatů vracela domů, se čtyřicetiletý Miller plavil z nenáviděného New Yorku do Paříže, aby se – jak píše v eseji „Koláč, co se třpytí“ – ujal hrobnického řemesla: se vší důstojností se chystá postupně pohřbívat vymírající svět okcidentální kultury. V Millerově autorské mytologii totiž Evropa teprve umírá, Amerika už rakovinnému bujení („cancer“) podlehla. Nakonec si hrobník Miller nemůže pomoct a sám vejde do hrobu. Coby novodobý Orfeus či Kristus umírá jako člověk, aby se mohl zrodit jako autor, aby mohl prožít nekonečně víc životů a svým zpěvem pak pomoci druhým dosáhnout míru se sebou samými. Převážná většina textů výboru je přeložena do češtiny vůbec poprvé.

 • Přeložil Ondřej Skovajsa

 • Frontispice Miloslav Moucha

 • Náklad 1500 ks, V2 matné lamino 120 x 200 mm, 328 stran

 • ISBN: 978-80-7272-229-8
 • Cena: 428 Kč (včetně DPH 10%)

Julien Gracq  Zasmušilý krasavec

 • Nepřehlédnutelné dílo nepřehlédnutelného francouzského spisovatele.

 • Přeložil Miroslav Drozd

 • Náklad 800 ks, volumen V2 matné lamino chlopně 130 x 200 mm, 280 stran

 • ISBN: 978-80-7272-232-7
 • Cena: 328 Kč (včetně DPH 10%)

Sergio Pitol  Umění fugy

 • Žánrově těžko zařaditelné dílo, v němž se prolínají autorovy zážitky z dětství a cest, vzpomínky na setkání s významným intelektuály a spisovateli 20. století (např. A. Tabucchi, M. Zambranová, J. Andrzejewski), v závěru pak literární eseje vystřídají dojmy z návštěvy mexického Chiapasu krátce po povstání zapatistů v roce 1994. Podobně jako v hudebním útvaru fugy autor rozvíjí ústřední téma svého života, jímž je umění jako takové, psaní literatury a její četba. Svůj hlas doplňuje jak o hlasy významných současníků, tak o hlasy literárních děl minulosti i současnosti. Vzniká tak mnohohlasné dílo, čtivé a hluboké zároveň.

 • Přeložila Anna Tkáčová

 • Náklad 800 ks, V2 matné lamino 120 x 200 mm, 432 stran

 • ISBN: 978-80-7272-226-6
 • Cena: 448 Kč (včetně DPH 10%)

Raymond Roussel  Africké dojmy

 • Toto dílo vydané v rámci programu F. X. Šalda se těší podpoře Francouzského ministerstva zahraničí a Francouzského velvyslanectví v České republice.

 • Tato kniha se těší i laskavé podpoře Ministerstva kultury České republiky.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z A2.

 • Přeložil Miroslav Drozd

 • Náklad 800 ks, V2 matné lamino chlopně 120 x 200 mm, 400 stran

 • ISBN: 978-80-7272-216-6
 • Cena: 428 Kč (včetně DPH 10%)

*Josef Šafařík  Hrady skutečné a povětrné

 • Myslitel a básník ojedinělé myšlenkové kvality a hloubky. Dosud neobjevený autor, příčící se zařazení do jakéhokoli systému, povyšující myšlení na svébytnou kategorii mimo jakýkoli filosofický systém. Svou originalitou básnickou stavbou textu a zároveň ne-známostí a ne-uchopitelností se nabízí srovnání například s Ladislavem Klímou či Jakubem Demlem, ne však s filosofy školních škamen, kteří ho až doposud nebyli schopni ani reflektovat.

 • Náklad 600 ks, V2 matné lamino chlopně 120 x 200 mm, 224 stran

 • ISBN: 978-80-7272-161-0
 • Cena: 298 Kč (včetně DPH 10%)

Georges Bernanos  Velké hřbitovy v měsíčním svitu

 • Bernanos patřil ve 30. letech vedle Jacquese Maritaina, Francoise Mauriaca, Étienna Gilsonse k respektované skupině katolicky orientovaných spisovatelů a intelektuálů s celoevropským vlivem. Jistě i proto cítil potřebu vyjádřit se ke komplikované politické situaci ve Španělsku a napsal - pro mnohé překvapivě - protifrankistický pamflet Velké hřbitovy v měsíčním svitu (Les Grands Cimetieres sous la lune, 1938). Bernanos odsuzuje zabíjení, a to ve jménu jakéhokoli vyššího zájmu, jeho politika má mystický charakter, je hledáním absolutna s odvoláním na svědomí a evangelium.

 • Na Velké hřbitovy v měsíčním svitu si čeští čtenáři museli počkat dlouhých sedmdesát let.

 • Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Vetus Via.

 • Přeložil Jan Radimský, překlad byl oceněn cenou Jiřího Levého 2003

 • Náklad 800 ks, V2 matné lamino, chlopně 120 x 200 mm, 272 stran

 • ISBN: 978-80-7272-140-2
 • Cena: 278 Kč (včetně DPH 10%)

*Raymond Roussel  Locus Solus

 • Jedno z nejvýznamnějších děl světové literatury 20. století - nepřeložitelné je přeloženo!

 • „Tato kniha je vylíčením beznaděje. Tento svět je člověku dán jako záhada k rozřešení. Celý svůj život - jeho bizarnosti a nepravidelnosti i své tíživé meditace - jsem strávil řešením této záhady. Došel jsem skutečně až k hranici problémů, jejichž novost a rozsah mě přivádí k vytržení. Vešel jsem do netušených krajů a viděl, co lidské oko ještě nevidělo. Není nic opojnějšího: smích i rozum, hrůza i světlo se staly přístupné? nebylo nic, co bych nevěděl, co by mé horečce bylo nepřístupné. Zázračná šílená smrt bez ustání otevírala a zavírala dveře možného. V tomto bludišti jsem se mohl podle své vůle ztrácet, oddávat vytržení, ale také jsem mohl podle své vůle rozlišovat cesty a pečlivě upravovat stezku pro intelektuální postup.“

 • Přeložil Miroslav Drozd

 • Náklad 500 ks, 108 stran

 • ISBN: 80-7272-053-8
 • Cena: 288 Kč (včetně DPH 10%)

 • Nyní k dostání v elektronické podobě!:


Michel de Ghelderode  Pašijové hry

 • „Ghelderode, to je diamant, uzavírající náhrdelník básníků, který má Belgie kolem krku. Tento černý diamant vrhá kruté i vznešené záblesky. Zraňují jen malé duše. Ostatní oslňují.“ Jean Cocteau

 • Náklad 500 ks, 201 stran

 • ISBN: 80-7272-037-6
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)

 • (prodej zastaven)


*Vladislav Vančura  Marketa Lazarová

 • Vrcholné dílo české předválečné prózy, podle něhož byl natočen legendární film Františka Vláčila.

 • Foto Petr Cempírek

 • Náklad 1000 ks, 176 stran

 • ISBN: 80-86019-23-3
 • Cena: 178 Kč (včetně DPH 10%)

James Joyce  Anna Livia Plurabella

 • Svérázný literární experiment, který se stal později součástí rozsáhlejšího díla Plačky nad Finneganem. Doplněno ilustracemi Adolfa Hoffmeistera. Vychází v česko-anglické verzi.

 • Přeložili M. Weatherallová, Vladimír Procházka a Adolf Hoffmeister

 • Náklad 1000 ks, obálka lesklé lamino 150 x 215 mm, 88 stran

 • ISBN: 80-86019-05-5
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)

Leopoldo Lugones  Fantastické povídky

 • Magické latinskoamerické texty poprvé přibližují českému čtenáři tohoto originálního autora.

 • Ve výboru jsou zastoupeny povídky z proslulých Podivných sil (Las fuerzas extranas, 1906) či Osudných povídek (Cuentos fatales, 1926), ale i z novějších kompilací, doplňovaných průběžně o dosud knižně nepublikované tituly (Las primeras letras de Leopoldo Lugones, 1963; Cuentos desconocidos, 1982 a Cuentos fantásticos, 1987).

 • Náklad 1000 ks, 316 stran

 • ISBN: 80-86019-90-X
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)

André Pieyre de Mandiargues  Mořská lilie

 • Román na hranici snu a skutečnosti, příběh dvou dívek, které se rozhodly vstoupit do světa dospělých na sicilské pláži.

 • Přeložila Magdalena Fričová

 • Náklad 1000 ks, 180 stran

 • ISBN: 80-86019-76-4
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)

*Bruno Schulz  Skořicové krámy

 • Povídkový cyklus představitele polské avantgardní prózy meziválečného období, objeveného až v druhé polovině 20. století a právem řazeného po bok Franze Kafky.

 • Přeložili Hana Jechová a Otakar Bartoš

 • Náklad 1000 ks, 148 stran

 • ISBN: 80-86019-83-7
 • Cena: 178 Kč (včetně DPH 10%)

*Bruno Schulz  Sanatorium na věčnosti

 • Druhý cyklus novel haličského židovského autora, povyšujícího všední skutečnost do roviny mýtu.

 • Přeložili Otakar Bartoš, Erich Sojka, Vlasta Dvořáčková, Iveta Mikešová

 • Náklad 1000 ks, 296 stran

 • ISBN: 80-86019-84-5
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)

*titul je vyprodaný, připravuje se dotisk