spisy Vladimíra Körnera

...informace o edici

Vladimír Körner  Střepiny v trávě, Slepé rameno

 • Spisy Vladimíra Körnera - svazek 1

 • První svazek spisů Vladimíra Körnera přináší autorovu prvotinu, vydanou v roce 1964, příběh děvčátka, které bylo za války vzato rodičům a odvlečeno na převýchovu do Německa. Děj druhé knihy, Slepého ramene, z roku 1965, se odehrává v posledním období druhé světové války a vypráví o činnosti odbojové skupiny.

 • Náklad 1000 ks, 378 stran

 • ISBN: 80-7272-078-3
 • Cena: 298 Kč (včetně DPH 10%)

*Vladimír Körner  Adelheid, Zánik samoty Berhof, Zrození horského pramene

 • Spisy Vladimíra Körnera - svazek 2

 • Druhý svazek sebraných spisů Vladimíra Körnera přináší romány, které byly již dříve vydány pod jednotným názvem Podzimní novely (1983). Podzim a zima v pohraničí v nich totiž hrají podstatnou roli, stejně jako přelom let 1945 a 1946, do nichž jsou všechny tři novely zasazeny. Dalším spojujícím prvkem je problematika nejednoznačných a složitých vztahů českých a německých obyvatel v pohraničí, a to hned po druhé světové válce, kdy proti sobě velmi silně vystupují stíny obětí a obětování na obou stranách. Všechny tři novely byly též zfilmovány.

 • Náklad 1000 ks, V8 přebal lamino, 412 stran

 • ISBN: 80-7272-091-0
 • Cena: 398 Kč (včetně DPH 10%)

*Vladimír Körner  Písečná kosa

 • Spisy Vladimíra Körnera - svazek 3

 • Ačkoliv mnozí z recenzentů připomínali příbuznost Písečné kosy a filmu (a později knižního zpracování) Údolí včel, je právě Písečná kosa završením Körnerových románů, které vznikly v 60. letech. Zároveň patří k nejvíce temným, apokalypticky soumračným dílům, která autor napsal. Písečná kosa, vyprávějící příběh mladého adepta křižáckého řádu Alwina ze Sovince, je z dnešního pohledu potvrzením Körnerova stylu a tematické soustředěnosti na popsání života vykořeněného jedince v nelidském, děsivém světě.

 • Příběh, který se odehrává ve 13. století na pozadí válek mezi křižáky a Prusy, je ale přes své dobové zařazení moderním románem, který soustředěně popisuje nelidskost chování lidí uprostřed řádu, necitelnost a chladnost bez naděje na jakoukoliv možnost normálního života. Člověk v mezní situaci, kterou sám není schopen ovlivnit, se pak mění na studený, necitelný stroj na vyplňování příkazů nebo předem daných předpisů. Zbývá často jen zoufalství, vědomí absolutní konečnosti a zhnusení nad politickými čachry, které jsou i v rámci humanitního cíle schopny nelítostného vyvražďování. Autorova skepse a deziluze je navíc umocněna bravurním jazykem a nevšední, neotřelou obrazností, kterou se zařazuje k nepřehlédnutelným a velmi originálním spisovatelům druhé poloviny 20. století - o tom ostatně hovoří i Státní cena za literaturu, kterou Vladimír Körner dostal v roce 2006.

 • Náklad 1000 ks, V8 lesklé lamino 130 x 200 mm, 264 stran

 • ISBN: 978-80-7272-121-4
 • Cena: 278 Kč (včetně DPH 10%)

*Vladimír Körner  Údolí včel, Zjevení o ženě rodičce podle svatého Jana

 • Spisy Vladimíra Körnera - svazek 4

 • Novela Údolí včel, která je známá spíše svým filmovým zpracováním (režie František Vláčil), vznikla v druhé polovině 70. let přepsáním původního filmového námětu z konce 60. let. Příběh (Körnerem trochu s nadhledem označvaný jako „středověký western“) se odehrává ve 13. století a vypráví o mladíkovi Ondřejovi z Vlkova, který přichází do křižáckého řádu, ovšem ten v něm nepotlačí touhu po svobodném a volném životě. Konfrontace fanatismu se svobodou, svár ideologií a zároveň přesvědčivý, byť opět tragický, „körnerovský“ příběh...
  Novelu doplňuje povídka Zjevení o ženě rodičce podle svatého Jana (původně otištěná v časopise Sešity pro literaturu a diskusi v říjnovém čísle roku 1968), která vznikla bezprostředně po okupaci v roce 1968, a jež měla být zfilmována opět Františkem Vláčilem. Ke zfilmování nedošlo, ovšem temný příběh z dob tatarského vpádu do Čech dodnes fascinuje svou zvláštní, symboly nabitou atmosférou raného středověku.

 • Náklad 1000 ks, V8 lesklé lamino 130 x 200 mm, 154 stran

 • ISBN: 978-80-7272-154-2
 • Cena: 198 Kč (včetně DPH 10%)

Vladimír Körner  Lékař umírajícího času

 • Spisy Vladimíra Körnera - svazek 5

 • „Opět nejde o historický román,“ říká hned na začátku této knihy Vladimír Körner. Příběh doktora Jessenia, původně psaný jako scénář pro pětidílný televizní seriál (režíroval jej Miloslav Luther a vysílal se v roce 1984), byl sice inspirovaný historickými fakty rudolfínské a pobělohorské doby, ale autor znovu vytvořil typického körnerovského hrdinu, který se vymyká době končící renesance, hrdinu nezařaditelného a osamoceného. České dějiny na přelomu 16. a 17. století jsou jen historickou kulisou pro moderního, existenciálními problémy stíhaného člověka. Kniha představuje Jessenia jako účastníka konce středověku, osamělého intelektuála, který nechce a ani dost dobře nemůže vstoupit do jednotlivých politických třenic. Široce pojatý román (s přesahy do tehdejších měst, jako je Padova nebo Wittenberg) je psán s přesnou jazykovou citlivostí a záviděníhodnou, skoro básnickou výbavou. Setkáme se zde mimo jiné s až expresivní obrazností popisu první pražské pitvy i s velmi přesvědčivým obrazem císaře Rudolfa II., který je uveden nikoliv jako poblázněný sběratel, ale jako citlivý politik, podobně jako Jessenius vtažený do mocenských her. Lékař umírajícího času vyšel naposledy před dvaceti lety, ovšem od té doby nezestárl. Vladimír Körner v něm potvrdil svou autorskou výjimečnost, nezařaditelnost v rámci historické prózy 80. let a zároveň pokračování tradice těch nejlepších děl Vančurových nebo Durychových.

 • Náklad 1000 ks, V8 lesklé lamino 130 x 200 mm, 336 stran

 • ISBN: 978-80-7272-116-0
 • Cena: 338 Kč (včetně DPH 10%)

Vladimír Körner  Post bellum, Svíbský les a Oklamaný - Der Betrogene

 • Spisy Vladimíra Körnera - svazek 6

 • Ve třech novelách (Post bellum, Svíbský les a Oklamaný - Der Betrogene) se Vladimír Körner pokusil o osobitý přístup k dějinné události prusko-rakouské války roku 1866. Hlavními hrdiny jeho novel jsou beznadějní outsideři, poznamenaní totálním existenciálním zmarem a ztrátou všech lidských hodnot. Nikdo z nich není schopen se se zkušeností války vyrovnat a všichni bloudí zpět k výchozímu bodu, kterým je právě bitva u Hradce Králové. Nechybí zde ani typicky „körnerovsky“ naturalistická obraznost, expresivní chvění a hluboká skepse.

 • První dvě novely vyšly spolu v roce 1986 pod společným názvem Post bellum 1866 a jsou vlastně tím, co zbylo z původního Körnerova záměru vytvořit velký román o válečném roku 1866. Třetí novela, Oklamaný - Der Betrogene, která vyšla v roce 1994 a byla odměněna Cenou Českého literárního fondu 1995, patří k vrcholným dílům české prózy 90. let 20. století.

 • Náklad 1000 ks, V8 přebal lamino, 289 stran

 • ISBN: 80-7272-083-X
 • Cena: 289 Kč (včetně DPH 10%)

Vladimír Körner  Život za podpis, Anděl milosrdenství

 • Spisy Vladimíra Körnera - svazek 7

 • Dvě novely z konce 80. let představují dva vykořeněné typy Körnerových hrdinů. Anežka Brunová, hrdinka knihy Anděl milosrdenství, je vdovou po rakousko-uherském důstojníkovi. Během první světové války se stane ošetřovatelkou v lazaretu. Baladický příběh nepostrádá ani pro Körnera typickou snahu vzepřít se osudovosti; vše ale ničí již předem daná bezvýchodnost, utrpení a situace oběti uprostřed dějin. Novela byla později zfilmována slovenským režisérem Miloslavem Lutherem.

 • Novela Života za podpis se vrací k válce roku 1866, kterou Vladimír Körner popsal v předchozích knihách Post bellum, Svíbský les a Oklamaný - Der Betrogene. Zároveň je tato kniha prologem k samotnému válečnému konfliktu a daleko víc si všímá problému konfidentství a spolupráce s represivní státní složkou. Ludvík Machl je rozervaný, skeptický hrdina, hledající svůj vlastní smysl existence a důstojnosti po podepsání spolupráce s rakouskou policií. Konfidentství je však spíše další variací základního pocitu odcizení, vědomí nenahraditelné ztráty, vykořeněnosti a nezakotvenosti. To jsou ostatně nezaměnitelné konstanty autorova stylu.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu A2.

 • Náklad 1000 ks, V8 matné lamino 130 x 200 mm, 236 stran

 • ISBN: 978-80-7272-156-6
 • Cena: 268 Kč (včetně DPH 10%)

*Vladimír Körner  Kámen nářku, Psí kůže

 • Spisy Vladimíra Körnera - svazek 8

 • Přečtěte si více o této knize.

 • Ve spolupráci s nakladatelstvím Periplum.

 • Náklad 1000 ks, 222 stran

 • ISBN: 80-7272-065-1, ISBN: 80-7272-025-2
 • Cena: 228 Kč (včetně DPH 10%)

Vladimír Körner  Smrt svatého Vojtěcha

 • Spisy Vladimíra Körnera - svazek 9

 • Další historický román Vladimíra Körnera z roku 1993 pojednává o životě a době svatého Vojtěcha, tedy o letech kolem roku 1000. Jedná se sice o vůbec nejstarší dobu, do které Körner své dílo zasadil, ale můžeme – podobně jako v ostatních jeho románech – nacházet jasné paralely k současnosti, k lidskému jednání a bytí. To se ostatně podle Körnera příliš nemění, stále jsme v osidlech mocenských bojů i soukromých bojů se svědomím. I před úzkostmi, tísní a neustálým připomenutím smrti v dějinných souvislostech, před kterou není úniku. Dobová kritika se dokonce zmiňovala o tom, že se jedná o „existenciální“ román, ve kterém je „vše sepsáno v předem daném scénáři, přičemž lidské dějiny jsou pouze jeho inscenací“ (Jan Schneider). Rozšiřování křesťanství a vznik českého státu byly ostatně pro Vladimíra Körnera lákavé – jeho novela vyšla totiž v roce 1993, kdy se opět ustanovovala nová podoba našeho státu a paralely s dobou sv. Vojtěcha jsou více než zřetelné. Úvahy o české státnosti jsou navíc podkresleny typickou obrazností, až filmovým viděním, které jen dokresluje atmosféru středověku.

 • Náklad 1000 ks, V8 matné lamino 130 x 200 mm, 146 stran

 • ISBN: 978-80-7272-192-4
 • Cena: 238 Kč (včetně DPH 10%)

*Vladimír Körner  Krev zmizelého

 • Spisy Vladimíra Körnera - svazek 10

 • Zatím poslední autorova práce, která vychází z literárního scénáře stejnojmenného snímku, jenž byl uveden v roce 2005 v kinech. Na pozadí čtyř ročních období se představují jednotlivé klíčové historické události, ať je to rusko-finská válka, odsun Němců či ovzduší maďarských událostí v roce 1956. Na ženských postavách autor ukazuje (ostatně jak už tradičně ve svém díle) dopad těchto „velkých“ dějin na dějiny malé, privátní.

 • Náklad 1000 ks, 156 stran

 • ISBN: 80-7272-079-1
 • Cena: 155 Kč (včetně DPH 10%)

Vladimír Körner  Rozhovory 1964 - 2009

 • Spisy Vladimíra Körnera - svazek 11

 • Sebrané rozhovory s Vladimírem Körnerem z let 1964 – 2009 jsou mimořádnou ukázkou autorovy trvalosti v názorech a postojích. I když se v nich repetitivně opakují některá témata z Körnerova života, chápeme je jako podstatnou kapitolu pro poznání spisovatelova světa i jeho originálního myšlení. Svazek zahrnuje většinu publikovaných rozhovorů s Vladimírem Körnerem z denního tisku, filmových i literárních časopisů. Přestože je zde z dnešního pohledu citelná mezera ze 70. let 20. století, kdy Körner nebyl vzhledem k tehdejší situaci příliš zpovídaným autorem, můžeme si díky sebraným rozhovorům udělat vcelku přesný obraz o životě a díle tohoto výrazného prozaika druhé poloviny 20. století. A můžeme je brát též jako předstupeň k jeho Vzpomínkám...

 • Náklad 1000 ks, V8 matné lamino 130 x 200 mm, 254 stran

 • ISBN: 978-80-7272-237-2
 • Cena: 278 Kč (včetně DPH 10%)

*titul je vyprodaný, připravuje se dotisk