Spisy Jakuba Demla

...informace o edici

Jakub Deml  Sedm let jsem u vás sloužil

 • Vzpomínky na Josefa Floriana. Pátý svazek ediční řady Korespondence Jakuba Demla, řídí Daniela Iwashita.

 • Na tuto knihu upozorňují Čítarny.

 • K vydání připravily Daniela Iwashita a Petra Klimešová.

 • Vysvětlivky a jmenný rejstřík sestavily Eliška Davidová a Daniela Iwashita.

 • Překlad latinských pasáží Ondřej Koupil

 • Ediční poznámka a doslov Daniela Iwashita.

 • Redakce Eliška Davidová.

 • Kresby Jakub Deml.

 • Portrét na obálce a frontispisu Pavel Reisenauer.

 • Obálka Miloslav Moucha.

 • Náklad 500 ks, V2 matné lamino chlopně 135 x 210 mm, 240 stran

 • ISBN: 978-80-7272-832-9
 • Cena: 298 Kč (včetně DPH 10%)

 • Tuto knihu doporučuje svým čtenářům Katolický týdeník a my doporučujeme svým čtenářům Katolický týdeník.


Jakub Deml  Příteli Evermodu Balcárkovi místo čestného diplomu

 • Čtvrtý svazek ediční řady Korespondence Jakuba Demla, tentokrát s katolickým knězem, premonstrátem a archivářem Evermodem Vladimírem Balcárkem.

 • K vydání připravila a doprovodné texty napsala Lenka Žehrová ve spolupráci se Šárkou Kořínkovou, Danielou Iwashitou a Eliškou Davidovou.

 • Rejstřík Šárka Kořínková a Lenka Žehrová. Ediční poznámka a jazyková redakce Daniela Iwashita a Eliška Davidová. Předmluva Daniela Iwashita.

 • Kresby Jakub Deml.

 • Portrét na obálce a frontispisu Pavel Reisenauer.

 • Obálka Miloslav Moucha.

 • Tato kniha se těší Laskavé podpoře Ministerstva kultury České republiky a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

 • Náklad 1000 ks, V2 matné lamino chlopně 135 x 210 mm, 430 stran

 • ISBN: 978-80-7272-608-0, ISBN: 978-80-7272-610-3 (ePub), ISBN: 978-80-7272-609-7 (pdf)
 • Cena: 498 Kč (včetně DPH 10%)

 • Tuto knihu doporučuje svým čtenářům Katolický týdeník a my doporučujeme svým čtenářům Katolický týdeník.


*Jakub Deml  Číslo jednací: láska I.

 • Třetí svazek ediční řady Korespondence Jakuba Demla, tentokrát s Františkem Bílkem, Kniha I. 1901-1906

 • Soubor shrnuje jednu z nejrozsáhlejších korespondencí Jakuba Demla se sochař5em Františkem Bílkem z let 1901 až 1928. Více než 350 dopisů vychází ve dvou knihách, které odděluje přestávka v letech 1906 až 1912.

 • Na tuto knihu upozorňuje portál iHNed.cz.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z Hospodářských novin (18. června 2013).

 • Ilustrace Pavel Reisenauer, Jakub Deml, František Bílek.

 • Editorka Iva Mrázková.

 • Náklad 1000 ks, V2 matné lamino chlopně 135 x 210 mm, 616 stran

 • ISBN: 978-80-7272-421-5, ISBN: 978-80-7272-527-4 (ePub), ISBN: 978-80-7272-526-7 (pdf)
 • Cena: 498 Kč (včetně DPH 10%)

 • Tuto knihu doporučuje svým čtenářům Katolický týdeník a my doporučujeme svým čtenářům Katolický týdeník.


 • Vychází současně elektronicky:


*Jakub Deml  Číslo jednací: láska II.

 • Třetí svazek ediční řady Korespondence Jakuba Demla, tentokrát s Františkem Bílkem, Kniha II. 1912-1928

 • Soubor shrnuje jednu z nejrozsáhlejších korespondencí Jakuba Demla se sochař5em Františkem Bílkem z let 1901 až 1928. Více než 350 dopisů vychází ve dvou knihách, které odděluje přestávka v letech 1906 až 1912.

 • Na tuto knihu upozorňuje portál iHNed.cz.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z Hospodářských novin (18. června 2013).

 • Ilustrace Pavel Reisenauer, Jakub Deml, František Bílek.

 • Editorka Iva Mrázková.

 • Náklad 1000 ks, V2 matné lamino chlopně 135 x 210 mm, 696 stran

 • ISBN: 978-80-7272-425-3, ISBN: 978-80-7272-529-8 (ePub), ISBN: 978-80-7272-528-1 (pdf)
 • Cena: 498 Kč (včetně DPH 10%)

 • Tuto knihu doporučuje svým čtenářům Katolický týdeník a my doporučujeme svým čtenářům Katolický týdeník.


 • Vychází současně elektronicky:


Jakub Deml  I tento list považujte za neúplný

 • Druhý svazek pokračuje v ediční řadě Korespondence Jakuba Demla (1878 – 1961), která chce zpřístupnit některé dosud nevydané soubory básníkových dopisů. Dochovaly se jich tisíce desítkám adresátů. Potvrzují těsné spojení Demlova díla a života, ale také vyvracejí představu, že vše, co zažil, vepsal do svého díla nebo že vše, co sepsal, také publikoval. Tento soubor má také zásadní význam pro poznání Demlova díla, jeho literárních i duchovních zdrojů, a pro pochopení jeho životních podmínek v době, kdy začal zveřejňovat vlastní knihy (mj. v roce 1907 Homilie a básnickou prvotinu Notantur Lumina) a zároveň se pro svou spisovatelskou i vydavatelskou práci dostával do stále ostřejších sporů s církevními nadřízenými. Spolu s básníkovými dopisy Josefu Ševčíkovi a s dosud nezveřejněnými dopisy Josefu Florianovi a Vladimíru Evermodu Balcárkovi a dalšími, méně početnými soubory listů tvoří korespondence s Fenclem dokumentární doprovod k Demlovým textům, jako jsou deníkové knihy Rosnička a Domů (1912 a 1913) či kniha dopisů Do lepších dob (1927).

 • Dochovaný soubor Demlových dopisů Matěji Fenclovi patří – navzdory zjevné neúplnosti – v básníkově životní korespondenci k nejpočetnějším a nejsouvislejším: obsahuje 98 listů z let 1905 – 1912, Fenclových dopisů se dochovalo 12 – šest z roku 1906, další z let 1912 – 1938 (podrobnější údaje viz přiložený soupis dopisů). Rukopisy jsou uloženy v Literárním archivu Památníku národního písemnictví a v olomoucké pobočce Zemského archivu v Opavě. Několik listů je známo jen z opisů, které vyšly ve sbornících Studia či v knize Rosnička. Po životních a profesních osudech Matěje Fencla jsme dále pátrali v archivních dokumentech (například ve farních kronikách), uložených např. v Muzeu v Uhříněvsi a ve Státním oblastním archivu Praha-východ. Z nich také čerpáme v doprovodných textech k edici.

 • K vydání připravila, doprovodné texty,vysvětlivky a ediční poznámky napsala, bibliografii Matěje Fencla sestavila a cizojazyčné pasáže přeložila Šárka Kořínková.

 • O této knize informují Čítárny.

 • Přečtěte si recenzi na tuto knihu z MF Dnes (3. září 2011).

 • Kresby Jakub Deml. Portrét na obálce a frontispis Pavel Reisenauer. Obálka Miloslav Moucha.

 • Redakce Daniela Iwashita a Iva Mrázková.

 • Náklad 1000 ks, V2 matné lamino chlopně 135 x 210 mm, 472 stran

 • ISBN: 978-80-7272-249-5, ISBN: 978-80-7272-333-1 (ePub), ISBN: 978-80-7272-334-8 (pdf)
 • Cena: 498 Kč (včetně DPH 10%)

 • Tuto knihu doporučuje svým čtenářům Katolický týdeník a my doporučujeme svým čtenářům Katolický týdeník.


 • Vychází současně elektronicky:


Jakub Deml  Carissime, kde se touláte?

 • „Dopisy nestačí přátelům, dopisy nestačí lásce, dopisy nestačí... Protože je možno psát jen jednou denně, a protože není ani to vždy možno...
  A pak – tolik věcí bylo by potřeba posílat – tolik ukázat – takže jisté věci nikdy se neřeknou! Mlčení jako strašný žalář obkličuje a skličuje přátely vzdálené – snad Vás neumoří?“
  (Jakub Deml Josefu Ševčíkovi 30. listopadu 1906)

 • Svazek Carissime, kde se touláte? otevírá ediční řadu Korespondence Jakuba Demla (1878 – 1961), která chce zpřístupnit některé dosud nevydané soubory básníkových dopisů. Dochovaly se jich tisíce desítkám adresátů. Potvrzují těsné spojení Demlova díla a života, ale také vyvracejí představu, že vše, co zažil, vepsal do svého díla nebo že vše, co sepsal, také publikoval. Básnicky silné a dokumentárně cenné listy adresoval nejen známým umělcům (Březina, Bílek, Šalda, Neumann, Weiner, Durych, Nezval, Holan...), ale také přátelům, které „velká“ historie literatury nezná. Patří k nim i kněz a překladatel Josef Ševčík (1857 – 1911). Dopisy tomuto babickému faráři z let 1904 – 1911, doplněné úryvky z adresátových odpovědí i dalších korespondencí, zachycují v hrubých rysech příběh Demlovy spolupráce se staroříšským vydavatelem Josefem Florianem. Zároveň dokumentují Demlovo sedmileté putování mezi pěti českomoravskými farnostmi, kterými prošel jako kaplan či administrátor v nemilosti, dokud nebyl předčasně a doživotně penzionován.

 • Přečtěte si recenze na tuto knihu ze Souvislostí a A2.

 • Přečtěte si ohlas na tuto knihu (Dobrá Adresa, 06/2010 - formát pdf, 1.9 MB).

 • K vydání připravily, doprovodné texty, vysvětlivky a ediční poznámky napsaly Šárka Kořínková a Iva Mrázková.

 • Portrét na obálce a frontispis Pavel Reisenauer. Obálka Miloslav Moucha.

 • Redaktorka Daniela Iwashita.

 • Náklad 1000 ks, V2 matné lamino 135 x 210 mm, 232 stran

 • ISBN: 978-807272-217-4
 • Cena: 278 Kč (včetně DPH 10%)

 • Tuto knihu doporučuje svým čtenářům Katolický týdeník a my doporučujeme svým čtenářům Katolický týdeník.


 • Vychází současně elektronicky:


*titul je vyprodaný, připravuje se dotisk