DAUPHIN
photo © Jan Horáček


Dominik Melichar  Mizanscény

  • Druhá sbírka básníka Dominika Melichara. Tentokrát koncepčně sevřenější kniha doplněná fotografiemi Sáry Richterové, které básně neilustrují, ale vstupují s nimi do dialogu.

  • Fotografie Sára Richterová

  • Náklad 300 ks, V2 120 x 200 mm, 96 stran

  • ISBN: 978-80-7272-733-9, ISBN: 978-80-7272-806-0 (pdf), ISBN: 978-80-7272-805-3 (ePub), ISBN: 978-80-7272-804-6 (Mobi)
  • Cena: 248 Kč (včetně DPH 10%)