Andrej Platonov: Řeka Potudaň

menu

Andrej Platonov Řeka Potudaň

  • Kniha zahrnuje dvě jeho díla vydaná roku 1928 – Nezbadatelný člověk a Formanská ves – a titulní povídku Řeka Potudaň, publikovanou roku 1937. Vybrané příběhy ústrojně představují hlavní témata autorova povídkového světa. Nezbadatelný člověk (Sokrověnnyj čelověk) je zčásti autobiografické vyprávění z dob ruské občanské války, v němž se střídá podání bezprostřední surovosti bojů s okamžiky až bájně dobrodružnými (plavba dobrovolníků na Krym). Formanská ves (Jamskaja sloboda) zachycuje autorovy vesnické vzpomínky z předrevolučního dětství. Hlavní postava reprezentuje typicky platonovský typ hrdiny, jímž je nejposlednější z posledních – prostoduchý nádeník bez ambicí a cílů. Řeka Potudaň zastupuje autorovu tvorbu z třicátých let, kde předrevoluční dětství i občanská válka ustupují do dějinného pozadí ve prospěch doby po vítězství bolševiků. Budování mírového života v SSSR je však opět zcela po platonovsku podáno na příkladu nejprostších lidí, nevybavených znaky hrdinství, unavených dlouholetým utrpením a hledajících štěstí jen v nejzákladnějších prvcích lidské komunikace. I ta však z nedostatku zkušeností bezmála selhává, než se nakonec jakoby zázrakem – na pozadí tajuplné řeky coby svědkyně – zdvihne z popela.

  • Doslovem vybavil Bruno Solařík.

  • Přeložil Jan Zábrana.

  • V2 klopy 115 x 200 mm, 216 stran

  • ISBN: 978-80-7645-327-2, 978-80-7645-328-9 (pdf), 978-80-7645-329-6 (ePub), 978-80-7645-330-2 (Mobi)
  • Cena: 298 149 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 50%