Albrecht Wellmer: K dialektice moderny a postmoderny. Kritika rozumu po Adornovi

menu

Albrecht Wellmer K dialektice moderny a postmoderny. Kritika rozumu po Adornovi

  • Albrecht Wellmer patří k mladší generaci tzv. frankfurtské školy; spis K dialektice moderny a postmoderny je jeho nejvýznamnějším dílem: na pozadí hlavních tezí moderny (s odkazy především k Adornovi), s ohledem na některé základní teze postmoderního myšlení (zejména J.-F. Lyotarda), staví Wellmer proti totalizujícímu pojmu rozumu v moderně pojetí rozumu jako pole spolupřítomných a spolupůsobících dílčích racionalit, jako dialektické sítě rozumových diskursivních forem.

  • Kniha vyšla za podpory programu česko-německého fondu budoucnosti.

  • Přeložil David Mík

  • Doslov napsal Břetislav Horyna

  • Náklad 500 ks, 120 stran

  • ISBN: 80-7272-030-9
  • Cena: 228 Kč