Dauphin

menu

lef (literární teorie - estetika - filozofie umění)

...informace o edici

detail knihy

Albrecht Wellmer K dialektice moderny a postmoderny. Kritika rozumu po Adornovi

  • Na pozadí hlavních tezí moderny, s ohledem na některé základní teze postmoderního myšlení, staví Wellmer proti totalizujícímu pojmu rozumu v moderně pojetí rozumu jako pole spolupřítomných a spolupůsobících dílčích racionalit.

  • ISBN: 80-7272-030-9
  • Cena: 228 Kč
Poštovné zdarma!