Milan Dekleva: Triumf potkanů

menu

Milan Dekleva Triumf potkanů

Vyšlo 31. 7. 2015
  • Velký román plný lásky, vášně, plný Rakousko-uherska a krásy světa dávno minulého, plný světa vnitřního a morfia.

  • Expresinostický román z doby postmoderní. Hlavní hrdina kolísá mezi realitou a halucinacemi podobně jako mezi svými největšími vášněmi – na jedné straně je to milostný vztah a na druhé hrdinova literární tvorba. Děj románu je inspirovaný osudy slovinského dramatika a prozaika Slavka Gruma (1901-1949), jehož nejvýznamnější divadelní hra Událost ve městě Goga (Dogodek v mestu Gogi) předznamenává žánr absurdního dramatu.
    Slavka Groma děj zachycuje ve třech jeho životních etapách – jako studenta medicíny ve Vídni v polovině dvacátých let dvacátého století, jako začínajícího lékaře v Lublani a nakonec jako lékaře ve vsi Zagorje. Přestože si vybral lékařské povolání, Slavko je literát a vše podřizuje hledání tvůrčího zápalu. Přeje zachytit všechnu bídu, otupělost šílenství, zvrácenost a koneckonců hrůzu, kterou vidí kolem sebe a jež se už usadila také v něm samém. Se svými ideály zůstává osamocený jak ve Vídni, tak později v Lublani.

  • Přeložil Libor Doležán.

  • Náklad 2000 ks, V2 130 x 200 mm, 380 stran

  • ISBN: 978-80-7272-725-4, 978-80-7272-726-1 (pdf), 978-80-7272-727-8 (ePub)
  • Cena: 348 Kč