Petr Bláha: Provincionalistovo přemítání nad důvody úvah o nejhorším státě

menu

Petr Bláha Provincionalistovo přemítání nad důvody úvah o nejhorším státě

Vyšlo 25. 7. 2017
  • Analýza smyslu či ne-smyslu státu, jeho existence, fungování, budoucnosti.

  • Rousseauovo dílo O společenské smlouvě bývá často chápáno příliš zkratkovitě na to, aby se vyjevilo komplexnější pozadí některých provokativních tezí. Provincionalistovo přemítání nad souvislostmi tohoto díla vede úzkými cestičkami až tam, kde může docházet k ozřejmování niterných příbuzností, které vracejí tak snadno odmítané do centra zájmu o skutečné porozumění. Proto se po cestách rozestavují rozličné kulisy, jejichž nejvlastnější náplní je přibližovat to, co si až příliš umanutě říká o odsouzení. V těchto kulisách se otevírají nejen záhadné obrysy úvah o nejlepším státě, ale i důvody, proč se člověk uchyluje k tak mnohoznačným přeludům, které tak často přestávají respektovat lidská očekávání.

  • Náklad 600 ks, V2, 120 x 200 mm, 200 stran

  • ISBN: 978-80-7272-972-2, 978-80-7272-973-9 (pdf), 978-80-7272-974-6 (ePub)
  • Cena: 248 Kč