Lucie Kubalíková: A spánek je ztráta času

menu

Lucie Kubalíková A spánek je ztráta času

Vyšlo 18. 10. 2021
  • Básnická sbírka, která otevírá prostor pro hledání a nacházení analogií mezi krajinnými sférami a sférami niternými či emocionálními.

  • V jedné rovině lze básně vnímat jako environmentální lyriku, ovšem v rovinách jiných texty umožňují probádat obecně přenositelné duševní pochody, zkušenosti a příběhy i kontrast lidské existence a nezměrného časoprostoru. Básně se povětšinou obejdou bez metafor a jiných klasických básnických prostředků, vše je podáno s odzbrojujícím nadhledem, místy i lehce cynickým humorem.

  • Foto Jan Horáček

  • V2 115 x 200 mm, 98 stran

  • ISBN: 978-80-7645-265-7, 978-80-7645-266-4 (pdf), 978-80-7645-267-1 (ePub), 978-80-7645-268-8 (Mobi)
  • Cena: 268 201 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%