Marzena Ewa Krajewska: Básně šeptané do ucha

menu

Marzena Ewa Krajewska Básně šeptané do ucha

Vyšlo 2. 3. 2023
  • básnická sbírka v bilingválním česko - polském vydání

  • V2 135 x 200 mm, 120 stran

  • ISBN: 978-80-7645-420-0, 978-80-7645-421-7 (pdf), 978-80-7645-422-4 (ePub), 978-80-7645-423-1 (Mobi)
  • Cena: 268 201 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%

Zcela sama

Znáš ony chvíle, kdy samota nezpůsobí trýzeň.

Běžíš za motýlem u hučícího potoka

a máš radost, že se slunce vydává na ranní koupel.

Spolu s ním se smáčíš v krůpějích ranní rosy.


Šumí větve smuteční vrby, vítr ti čechrá vlasy,

zlehýnka laská tvou tvář, aby ses probrala z otupělosti.

Vysoko na nebi se vznáší skřivan, zvučně

vyzpěvuje svou radost a zcela přehlíží

zoufalé vychloubání vrabců na téma, kdo krásněji

a lépe přivítal jarní slunce.


Přeješ si, aby ona chvíle štěstí trvala co nejdéle

a abys ji navždy podržela v paměti.

Praha, březen 2017

Zupełnie sama

Znasz takie chwile, gdy samotność nie doskwiera.

Biegniesz za motylem nad szumiącym strumykiem,

rozradowana wyjściem słońca na poranną toaletę.

Kąpiesz się razem z nim w kroplach porannej rosy.


Szumią gałązki wierzby płaczącej, wiatr rozwiewa włosy,

lekko muska twoją twarz, by przebudziła się z letargu.

Wysoko na niebie wznosi się skowronek, dźwięcznie

wyśpiewuje swoją radość, nie pomny przechwałek

zuchwałych wróbli o to, kto piękniej

wiosenne słońce powitał.


Chcesz by ta chwila szczęścia trwała jak najdłużej

i żebyś już na zawsze ją zapamiętała.

Praga, Marzec 2017