Dauphin

menu

Z nových titulů...

Knihy žádejte u všech seriózních knihkupců. Veškeré další informace a recenzní výtisky na kontaktních adresách.

detail knihy

Marek Adamík Proměny

Vyšlo 16. 10. 2020
 • Druhá oficiální sbírka zlínského básníka.

 • ISBN: 978-80-7645-098-1
 • Cena: 248 186 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%
detail knihy

Anna Beata Háblová O mé závislosti nikomu neříkej

Vyšlo 15. 10. 2020
 • Zná všechny řeky na světě, jejich délky a počty přítoků. Zná města, kterými tečou, pamatuje si množství oblouků jejich mostů...

 • ISBN: 978-80-7645-004-2
 • Cena: 248 186 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%
detail knihy

Eva Dragulová Moment dopadu

Vyšlo 14. 10. 2020
 • Básnická sbírka.

 • ISBN: 978-80-7645-110-0
 • Cena: 248 186 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%
detail knihy

Slavomír Kudláček Nepatřit nikomu

Vyšlo 12. 10. 2020
 • Další sbírka velejemného autora civilních veršů

 • ISBN: 978-80-7645-008-0
 • Cena: 248 186 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%
detail knihy

Pavel Göbl Tichý společník

Vyšlo 24. 9. 2020
 • Kniha vyšla poprvé v roce 2008 a byla oceněna cenou Magnesia litera. Toto nové vydání vychází při příležitosti premiéry stejnojmenného filmu, která je plánována na 1. října 2020.

 • ISBN: 978-80-7645-102-5
 • Cena: 268 201 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%
detail knihy

Bertrand Badie Už nejsme sami na světě

Vyšlo 14. 9. 2020
 • Studie o novém uspořádání globálního světa po rozpadu polárního světa studené války. O nových mimostátních činitelích formujících světovou poltiku, o novém způsobu válčení a nové konfliktualitě, která se vyznačuje asymetrií a deteritorializací.

 • ISBN: 978-80-7272-996-8
 • Cena: 288 216 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%
detail knihy

Jaroslav Kovanda Za oknem Mitterrand

Vyšlo 14. 9. 2020
 • Poesie sochaná, poesie sošná. Neobyčejná a vyzrálá sbírka malíře, sochaře, spisovatele.

 • ISBN: 978-80-7645-060-8
 • Cena: 248 186 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%
detail knihy

George Steiner Na Modrovousově hradě

Vyšlo 5. 8. 2020
 • Esej o kultuře.

 • ISBN: 978-80-7645-024-0
 • Cena: 248 186 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%