Jitka Světlíková: Nikoho ničeho

menu

Jitka Světlíková Nikoho ničeho

Vyšlo 6. 7. 2023
  • Již šestá sbírka básnířky publikující pod dvěma jmény Světlíková/Stehlíková.

  • V2, 114 x 200 mm, 62 stran

  • ISBN: 978-80-7645-440-8, 978-80-7645-441-5 (pdf), 978-80-7645-442-2 (ePub), 978-80-7645-443-9 (Mobi)
  • Cena: 248 Kč

Jitrocel

Zahoj mé rány

starých běd

Ty nové zajizví se samy

Nic nic už nebolet


A tni má ticha vzdorem

Ať slyším pěnit se krev

A pro Tebe za jitra

křičet z bouře dnů

až za rakev


Skleněný kříž

Přitavena

Žádná bolest hřebů

ani tíha těla

Jsem vsána Vtištěna Jsem stěna

Zástěna

Průsvitná Čirá Žena


Ne ruce nohy bok

Žhavá páteř lopatky a pánev

Ztuhlá v blok

A tvrdá Sirá Křehká na poťuk


Takový divný

kříž z průchozího světla

Ten není pro zmučené

Pohrdnuté davy


Co žhavilo se v peci žízně

vyvře v

chlady


Balvan

Nejprve jsem sela podél řeky

bezinky a rmeny

Slaná duše přetékala

až dívku vzala


Náhorní roviny osety krví

Bublaly vzrušením ostružiny

Trní se vzpínalo

po zdech Až

nebylo k hnutí Žilo se z hlíny

Matka milenka múza Všechna veteš shnila


Ze zrnek ticha

vzchází kmen Nejprve ve vlasech V šedinách

až potom do rovin z dlažby měst

A u kořene nejtišší balvan

položený na ústa


Ano ten

jejž Tvoje ruka

– – – k ránu odvalí mi