Vít Kolmačka: Tam daleko za řekou velký dům

menu

Vít Kolmačka Tam daleko za řekou velký dům

Vyšlo 25. 11. 2023
  • Druhou básnickou sbírku autor rozdělil do čtyř oddílů. V první části vstupuje do uzavřeného světa ústavu, kde přibližuje existenci člověka s mentálním handicapem. V druhém oddíle nahlíží na dané téma také z duchovní roviny. V třetí části nabízí dva odlišné pohledy na vnímání světa, a to nejen v syntéze. Závěrečný oddíl se zaměřuje na životní bilancování.

  • 115 x 200 mm, 146 stran, V2, tiskařský lak

  • ISBN: 978-80-7645-490-3, 978-80-7645-491-0 (pdf), 978-80-7645-492-7 (ePub), 978-80-7645-493-4 (Mobi)
  • Cena: 268 Kč

To ráno u sestřenice Aničky


A když ho za provaz vyváděli

šíjí by zboural strop

poval rezonoval

smutek se vloudil ustrojený v šatech

jateční klobouk na věšáku

vrácený za poplácanou plec

stavení trnulo

za vraty poprvé venku

býk poklekl

před vlečkou

tekly mu slzy

jeho duch rozlehlý dvorem

sálal

jak koberec slámy

vyhřátý močí


Kteréhosi října

Ještě než se to zlomí

ve vinohradu babí léto natahuje troleje

prsty si cloním výhled

nedosáhli jsme

slunce se nese v proutěném koši

– dětská mátoha


Piji z čistého plátna šípky bez kaňky

proso sehnuté vyzobali vrabci

rosa v sítinách

už nemám strach dopočítat Eviny kosti

s placatými ňadry

– v pokleku jí líbám břicho


Proč proboha o lásce jen mluvit

než obejdeme zeď


Po obědě ve slovácké chalupě u silnice na konci obce

Kolik jsem vlastně zadřímnul minut

na starém otomanu pět dvacet let

pneumatiky hučí z ulice

každý pálí to jak o dušu


V sadě jsem rozháněl sucho konví

všichni by jenom pili

včely bělásek v mokrém záhonu

drozdi na kýblu

usínám znaven

za dveřmi zvoní nádobí – žena


Léto se táhne jak v noci úplněk

led ve zmrzlém pohybu

Žhne!


Náhle mne vzbudí hukot

dům se v základech třese

Prospal jsem vteřinu

nebo snad celý život?