Jan Polkowski: Hořká hodina

menu

Jan Polkowski Hořká hodina

Vyšlo 11. 12. 2023
  • Život a dílo Jana Polkowského patří mezi ty, jež charakterizujeme jako „neobyčejné“. Jeho poezie psaná střídmým a současně jinotajným jazykem patří k nejzajímavějším polským literárním počinům konce 20. století.(J. M. R.)

  • Česko - polská bilingva

  • 114 x 200 mm, V2, lesklé lamino, 96 stran

  • ISBN: 978-80-7645-498-9, 978-80-7645-499-6 (pdf), 978-80-7645-500-9 (ePub), 978-80-7645-501-6 (Mobi)
  • Cena: 368 Kč

* * *

Pod hebkou kůží řeckých amfor

Nad světly Jeruzalémskými

Skví se sklo řeči klíčí hlahol

Větrných veršů věčné viny


Za hrbem slunce kleká Řím

Ční Moschea di Roma osten

O hymně sní Evropy stín

Jeho smrt je však bezdomovcem


Promlouval básník vlek se za ním

Dravec ze zlata – tele ticha

Nesl se řev čas prach se snášel

Na prázdno stezek do jazyka


Zraněný bratře oslík čeká

Stopy dnů vetchým plátnem oviň

Vítr nechť dětská zdrávas splétá

A hudbou sfér kéž srdce duní


* * *

To cos mi dala ber mi z úst

Královský šepot medu smůly

Sirobu člunku tlukot mlh

Černé oběhy sfér slov shůry


Tím cos mi dala nakrm čas

V peleších pulsu lásku skryj

V plátnech slovníku utaj nás

Zapři že tady někdo byl


* * *

Lze vnímat stíny budoucnosti?

Nepřítomnosti slepý čas?

Zřít zamlkle chuť nicotnosti

již v tiché černi trousí strach?


Lze popaměti vrátit trn?

Ctít o samotě popel řeči?

Jak zpěv zahalit srdce v smrt?

Je sešlá láska nejstálejší?