Miloš Gerstner: Hory dávají chléb - zlomek kroniky hor

menu

Miloš Gerstner Hory dávají chléb - zlomek kroniky hor

Vyšlo 11. 12. 2023
  • Román známého písmáka ze starých Krkonoš vypráví osudy a strázně horalů na počátku průmyslové revoluce, která zásadně změnila rytmus jejich životů.

  • Náklad 800 ks, 115 x 200 mm, V2, 232 stran

  • ISBN: 978-80-7645-514-6, 978-80-7645-515-3 (pdf), 978-80-7645-516-0 (ePub), 978-80-7645-517-7 (Mobi)
  • Cena: 368 Kč

  • Tato kniha vyšla díky finanční podpoře Nadačního fondu Škoda Auto z grantového programu na podporu kultury

…Avšak záludné a kruté tyhle hory dokážou být ke všem, kdož bez pokory stoupají od úpatí; ke všem, již fanfarónsky ohlašujíce svůj příchod, budí ze spánku dravce a do pohybu uvádějí v kořání odpočívající lesklá těla zmijí. A přesto tam lidé přebývají. Pracují na svých skromných statcích, pro výdělek scházejí do blízkých měst i do krajin vzdálených.

Také osudy Jana Martina a jeho rodu jsou příběhem horalů, jimž odměnou za jejich lopocení je často jen vědomí blízkosti nebes…