Libor Prudký: Sen je život

menu

Libor Prudký Sen je život

  • Název Sen je život se vrací k barokní hře španělského básníka Calderóna s názvem Život je sen. Ale přistupuje k tematice opačně. V tom smys­lu, že sen je přímou součástí života. A žít beze snů je vlastně oloupením života o jeden z jeho snad nejpodstatnějších rozměrů. Jsou to texty z ticha a do ticha. Ke ztišení a soustředění se na hledání tajemství v zákrutách žití.

  • Tato kniha se těší podpory manželů Marty a Jiřího Novotných

  • 115 x 200 mm, V2, 76 stran

  • ISBN: 978-80-7645-568-9, 978-80-7645-569-6 (pdf), 978-80-7645-570-2 (ePub)
  • Cena: 268 Kč

Sen je živý, smrt čas beze snů


…neb i v tomto světě,

všichni sní, kdo tady žije.

Calderón de la Barca: Život je sen (str. 49)



1.

Nos a oči a rty

a krk a klín,

to všechno

ti sním.


Hladový.


Co vaříš, lásko?

Co nabízíš, lásko?

Co nesmím, to nesmím, to smíš.


Hravý vítr, to smím,

to jsme, lásko.

Pokud

se ho

neodřekneme,

nezabijeme.


Krvavé listí

ze stromů

padá.



2.

Zrcadlo touhy,

zrcadlo tužeb srdce.

Vidíme sebe sama.


Vidíme

lásky, pravdy, touhy, rozum, něhu, laskavosti

tebe a mně.


Avšak

žít ze sebe nebudeme.

Jsme jinde.

Tu chvíli k sobě

jsme už promarnili.



3.

Má drahá,

tvé slzy radosti

jsou slzy moře.

Tedy:

to, co nedává smysl,

i když hmatatelně existuje.


Slzy moře uvnitř vod,

uvnitř dechu,

uvnitř slz.


Vysávají duši moře.

Radostí.


Vír, prach, tma,

vír bezmoci,

vír touhy,

vír ponoru do klínu duše.


Vír zoufalství a ticha.


Když nedošel vztah na nekonečnou.



4.

Jak jsme byli blízko

blízkosti!


I jsem se ptal

na největší tajnosti.

I jsi odpovídala

otevřeností

blízké vědomí a svědomí.

A byli jsme si stále bližší,

dva jeden.


Až jsme se toho

polekali

a vzdali se.



5.

Před prameny

kořeny.

Přede dny

noc.

Před nalezením

ztráty.

Před láskou

touha.

Před touhou

sobectví.

Ba se zdá,

že dokonce i

mé nehluboké myšlenky,

dojmy, vztahy, snad i snění…


A co ještě?


Zkoušky do školy snů.


Nevejdou se sem.


Nejsou před ani po, ani teď

ani zítra.


Už byly.



6.

Čekání. Mé čekání.


Před doteky,

na dotek.


Jak dočekat doteky

z předdoteků?


Naopak!

To bychom utekli od všeho důležitého.


Jak se spolu nevyhnou?


Sobě, tobě,

mezi předdoteky snu…