DAUPHIN
photo © Jan Horáček


Yuri Slezkin  Židovské století

 • V úvodu tohoto mistrovského historického díla nalezneme smělé prohlášení: Moderní věk je věkem Židů a my všichni jsme, různou měrou, Židé.
  Tento výrok je samozřejmě obrazný a Yuri Slezkine jím jen podtrhuje svá provokativní tvrzení. Nejenže se Židé v moderním světě dokázali adaptovat lépe než mnohé jiné skupiny, ale stali se celosvětově hlavním symbolem a standardem současného způsobu života. Slezkine toho má mnoho co říci jak o mnohotvářnosti současného světa – nacionalismu, socialismu, kapitalismu a liberalismu – tak o Židovstvu.
  Tato kontroverzní kniha ojedinělým způsobem osvětluje nejen židovské a ruské dějiny, ale též dějiny evropské i americké.

 • Ukázku z této knihy přináší Literární noviny.

 • Winner of the 2005 National Jewish Book Award, Jewish Book Council

 • Winner of the 2005 Wayne S. Vucinich Book Prize

 • Winner of the 2004 Award for Best Professional/Scholarly Book in Religion, Association of American Publishers

 • Přeložila Lucie Nováková.

 • Náklad 1000 ks, V2 140 x 205 mm, 564 stran

 • ISBN: 978-80-7272-618-9, 978-80-7272-617-2 (pdf), 978-80-7272-616-5 (ePub), 978-80-7272-615-8 (Mobi)
 • Cena: 568 Kč (včetně DPH 10%)