DAUPHIN
photo © Jan Horáček


Fernando García de Cortázar  Stručné dějiny španělské kultury (Cesty kulturou prostřednictvím měst)

Vyšlo 20. 12. 2018
 • Co má společného Toledo, Mexico, Santiago de Compostela, Kanárské ostrovy? Goya,García Lorca, Unamuno?
  Španělskou kulturu.

 • Monumentální dílo Fernanda Garcíi de Cortázara Ruiz de Aguire je dobrodružným vyprávěním dějin myšlení, literatury, malířství na pozadí historie měst, jejich obyvatel a fascinujících příběhů.

 • Lze použít i jako průvodce krajinou hispánskou a především však krajinami kultivovaného ducha.

 • Kniha Stručné dějiny španělské kultury je postavena na nápadu zpřístupnit čtenáři kulturní dějiny země prostřednictvím dvacítky španělských měst, která v určitém historickém období měla vliv na směřování země, nebo takových měst, odkud vyzařovalo poselství děl některé z významných osobností španělského malířství, literatury či filosofie. Každé z pojednaných měst je spojeno s některou kulturní či literární osobností, z nichž mnohé ovlivnily myšlení španělské společnosti a mnohé z nich měly přesah i za hranice této země, jejíž kulturní bohatství je u nás pro mnohé ještě stále velkou neznámou. Tak například Santiago de Compostela je spojeno se jménem spisovatelů Álvara Cunquiera či Ramóna del Valle Inclána, Toledo s překladatelskou školou, skrze niž do Evropy proudilo řecké vědění a filosofie, Córdoba zase s věděním a se spisy židovských a arabských učenců (Maimonides, Averroes), Gijón s osobností osvícenského myslitele Gaspara Melchora Jovellanose, Mallorca zase s literárním modernistickým hnutím a významnou generací 1898, k níž patřil i známý filosof překládaný do češtiny José Ortega y Gasset.

 • Esejistická kniha Garcíi de Cortázara ukazuje, že kultura, malířství a zej­ména literatura jsou tím, co z dějin přetrvá a že poté, co se přeženou historicky bouřlivé události, výtvory lidského ducha a umu jsou tím jediným, co jako odkaz dalším generacím přetrvá pro další období.

 • Ukázku z této knihy přináší Literární noviny.

 • Překlad Anna Tkáčová, verše Miloslav Uličný.

 • Náklad 1000 ks, V2 145 x 205 mm, 464 stran

 • ISBN: 978-80-7272-764-3, 978-80-7272-755-1 (pdf), 978-80-7272-754-4 (ePub), 978-80-7272-753-7 (Mobi)
 • Cena: 468 Kč (včetně DPH 10%)