Marie Dolistová: O tvrdost kamene

menu

Marie Dolistová O tvrdost kamene

Vyšlo 28. 11. 2019
  • Sedmá sbírka teplické autorky. Básně vyvěrající z krajiny, která ji obklopuje, od hnědouhelných povrchových dolů ke hřebenům Krušných hor.

  • Lyrické sonety, v kterých je přímý prožitek s přírodou. Reflexe života, který je často nahlížen v obzorech jeho konečnosti, s meditativním záběrem. V obsáhlé baladě o neznámém chlapci, která není jen popisem děje, se autorka táže po základním odkud a kam, na které odpovídá vírou. Všímá si i událostí ve světě, které ji nenechávají lhostejnou. Závěr sbírky uzavírá hrstkou Haiku z děravé kapsy.

  • Ilustrace Roman Szpuk.

  • Foto Jan Horáček.

  • Náklad 200 ks, V2 110 x 200 mm, 92 stran

  • ISBN: 978-80-7272-327-0, 978-80-7272-329-4 (pdf), 978-80-7272-328-7 (e-pub), 978-80-7272-330-0 (Mobi)
  • Cena: 248 Kč