Kateřina Komorádová: Kniha jihu

menu

Kateřina Komorádová Kniha jihu

Vyšlo 5. 4. 2023
  • Nejnovější a zatím poslední sbírka sebraných básní Kniha jihu (2023) představuje autorčinu niternou konfesi z let 2006-2016 věnovanou jejímu rodnému kraji a mamince, in memoriam.

  • V2 114 x 200 mm, 74 stran

  • ISBN: 978-80-7645-424-8, 978-80-7645-425-5 (pdf), 978-80-7645-426-2 (ePub), 978-80-7645-427-9 (Mobi)
  • Cena: 248 186 Kč (včetně DPH 10%) | Sleva: 25%

lampy protahují

obličej

na hladině Vajgaru

ohrnují nos


v ulici

klečí mi večer

u nohou


polem táhne

šero

plouží se brázdami

po kolena v blátě

ukrajuje stín

šedne den


mraky si lámou

hlavu

v dlaních elektrických drátů

na poli za domem

luskají přitom prsty

co vzaly nás na milost

a teď už neprosí


Na cestě

Řepka rozházená po poli,

a zástup havranů

klove do plátna nad hlavou.

Domky jako z papíru

komíhaj sem a tam,

jen dráty vrní vzrušením

stromům mezi prsty.


Cudnost sama.


Středa si teče kolem a nedbá

svahů oraných z kopce.


kutálí se sobota

po střechách škol

a školek


tetují

cápoty much okenní tabuli


čekání

bez očekávání


sedím tu za sklem


a nic nečekám


ospalý půlměsíc

naklonil se do oken

jako by si přihnul

a z oka vyloupl

střepinu

kostelní věže nad Vajgarem


domů

město hořelo mi pod rukama

v noci plné skřeků

stejně jako nadlesí

to ráno

co vlaku vykročilo vstříc

na cestě domů